Pagina Legislativa

In Romania, Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – ISCIR este autoritatea responsabilă pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de ridicat.

Introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune, controlul regimului de autorizare şi verificarea tehnică a instalaţîilor de ridicat sunt de competenţa ISCIR, conform Legii nr. 64/2008. 

Condiţiile şi cerinţele tehnice pentru montarea, punerea în funcţiune, autorizarea funcţionării supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic, întreţinerea, revizia şi repararea maşinilor de ridicat sunt prevăzute în Prescripţia tehnică PT-R1-2010.

Producătorii de maşini de ridicat sunt exceptaţi de la cerinţa de autorizare, potrivit art. 8, alin. (2) din Legea 64/2008 “Producătorii care prestează activităţi de construire, montare, instalare, punere în funcţiune, revizie, reparaţii şi lucrări de întreţinere pentru instalaţiile/echipamentele realizate de către ei fac excepţie de la cerinţa de autorizare.”

Contactează-ne