+4 0771 451 268 comercial@lifsormr.com

Sarcina excesivă – partea 1

Despre interacţiunea dintre macarale şi operatori. Pericole majore şi cum putem să le evităm

Podurile rulante şi în general toate tipurile de macarale şi produse ale sectorului nostru de activitate sunt dedicate unei plaje foarte largi de utilizatori, de la industriile producătoare la sectorul construcţiilor, ridicând şi transportând materialele necesare pentru o gamă extrem de largă de întrebuinţări şi aplicații. Iar atunci când sunt utilajele acestea de ridicare sunt instalate și utilizate corespunzător, aceste sisteme facilitează şi eficientizează operațiunile clienţilor în condiţii maxime de siguranţă. Însă totodată, instalarea și utilizarea lor necorespunzătoare pot provoca accidente care duc la vătămări grave, iar soluţia pentru prevenirea acestui tip de incidente este recunoașterea surselor lor, astfel încât operatorii şi cei care interacționează zilnic cu aceste sisteme să înțeleagă mai bine cum să le evite.

În următoarele rânduri dorim să subliniem câteva pericole majore care sunt strâns legate de instalarea și utilizarea macaralei, dar să ne referim şi la procedurile de siguranță recomandate pentru a le minimaliza impactul sau a le evita cu totul.

Din studiile realizate de-a lungul timpului s-a observat că cele mai multe accidente cu podurile rulante şi macarale aeriene provin dintr-una din aceste cauze:
1. Sarcina excesivă – Agenţiile internaţionale de protecția muncii estimează că 80% din totalul accidentelor și defecțiunilor macaralei rezultă din depășirea capacității nominale a macaralei. Supraîncărcarea poate provoca pagube semnificative podului rulant sau macaralei, scăzând integritatea structurală și ducând adesea la o defecțiune majoră. Odată ce acestea apar, operatorii macaralei și personalul din apropiere pot fi răniți prin căderea obiectelor ridicate sau prin defectarea pieselor. Supraîncărcarea poate apărea în mai multe moduri, şi anume:
a.) Gestionarea unei sarcini mai mari decât capacitatea macaralei; b.) Intrarea in balans / legănare, glisare sau căderea bruscă a unei sarcini; c.) Încărcarea laterală majoră, atunci când centrul de greutate al încărcăturii nu se află direct perpendicular sub macara.

Astfel, pentru toţi operatorii de poduri rulante sau macarale, înțelegerea acestor cauze principale ale supraîncărcării și modul de evitare a acestora necesită o pregătire completă şi cu producătorii de macarale şi poduri rulante. Un astfel de instructaj este cu atât mai folositor cu cât în ultimii ani, noile tehnologii au permis instalarea unor sisteme de siguranţă, care monitorizează şi controlează acest tip de greşeli, avertizând operatorul sau chiar blocând utilajul dacă comanda riscă să pună în pericol încărcătura şi operatorul, sau dacă riscă să defecteze componente importante ale macaralei. 

Dar şi aceste echipamente de control şi blocaj în caz de pericol au nevoie la rândul lor de verificări periodice, care trebuie efectuate de personal calificat, astfel ca ele să poată să continue să funcţioneze corect, asigurând siguranţa celor care muncesc alături de astfel de sisteme de ridicare.  Compania noastră,  LIFSOR Maşini de Ridicare SRL asigură genul acesta de verificări precum şi un regim de instruire care include şi cunoștințe despre principiile capacităților de manipulare a sarcinii și de ridicare pentru fiecare tip de utilaj în diferite moduri și condiții de operare.

Iar pentru a reuşi să menţinem cele mai înalte standarde de siguranţă, echipamentele noastre pot fi  monitorizate şi controlate prin HoistSense, un sistem electronic avansat care ține evidența constantă a utilizării, a încărcării și a incidentelor critice. Acest sistem asigură eficiență crescută în exploatare, protecție continuă la suprasarcină, prin măsurarea încărcării gabaritului şi afișarea în timp real a încărcărilor. Iar una dintre funcţiile cele mai importante ale acestui sistem este faptul că permite în timp optimizarea exploatării, deoarece permite colectarea de date lunare despre incidentele produse şi poate avertiza prin notificări şi alarme apropierea de perioadele de întreținere preventivă, făcând astfel mult mai uşoară munca operatorilor şi a proprietarilor unor astfel de echipamente.  

Agenţiile internaţionale de protecția muncii estimează că 80% din totalul accidentelor și defecțiunilor macaralei rezultă din depășirea capacității nominale a macaralei

(va urma)….