+4 0771 451 268 comercial@lifsormr.com

Materiale care cad – partea 2

Despre interacţiunea dintre macarale şi operatori. Pericole majore şi cum putem să le evităm

Aşa cum am promis în articolul precedent, continuăm şi în acest material descrierea motivelor care pot genera pericole majore la operarea podurilor şi în general a tuturor tipurilor de macarale. Având în vedere diversitatea mare a tipului de utilizatori care folosesc sisteme şi maşini de ridicat precum şi plaja  foarte largă a modelelor adaptate şi perfecţionate pentru diferite aplicaţii, în timp, s-a decis impunerea şi adoptarea – chiar la nivel internaţional – a unui set de măsuri de siguranţă care trebuie respectate cu stricteţe pentru evitarea situaţiilor periculoase. Ştim cu toţii că soluţia cea mai simplă pentru prevenirea incidentelor este recunoașterea surselor lor, astfel încât operatorii şi cei care interacționează cu aceste sisteme să înțeleagă mai bine cum să le prevadă şi să le evite.

Astfel, astăzi încercăm să înţelegem mai bine sursele din care pot să apară căderile de materiale, deoarece ştim acestea pot provoca răni semnificative sau chiar decese:

a.) Lipsa vizibilităţii. Din studiile realizate reiese că unul dintre motivele căderii de materiale este operarea utilajelor chiar şi în lipsa vizibilităţii perfecte din partea operatorului. Astfel, atunci când operatorul nu are un câmp vizual perfect liber asupra încărcăturii, el trebuie asistat de către observatori plasaţi în aşa fel încât să poată observa manevrele şi să poată  transmite rapid comenzile către operator.

b.) Armarea necorespunzătoare sau folosind materiale neconforme a încărcăturii este o altă cauză majoră care duce la căderea de materiale. Pentru evitarea acestor situaţii personalul trebuie instruit continuu iar sistemele de prindere trebuie să fie verificate periodic pentru a împiedica apariţia unor defecte. Astfel, toate componentele de securitate ale unui pod rulant sau a unei macarale trebuie să fie în stare perfectă de funcționare şi să îndeplinească condițiile tehnice prevăzute de normele de protecţia muncii şi de instrucțiunile de exploatare specifice modelului folosit.

c.) Defectarea mecanică a unor componente. Astfel de defecțiuni ale echipamentului macaralei pot să apară la dispozitivele de încărcare, la chingile sau lanţurile de fixare sau chiar la cablul de ridicare. De obicei, aceste defecţiuni pot fi preîntâmpinate prin controale tehnice periodice şi verificări făcute frecvent, inclusiv de fiecare dată când se repune în funcţiune echipamentul de ridicare, chiar şi zilnic dacă este cazul şi dacă acest lucru este prevăzut de instrucțiunile de exploatare ale modelului folosit.

d.) Pregătirea insuficientă a operatorilor poate duce la o serie de situaţii care să provoace căderea sarcinii transportate şi accidente de muncă, care altfel se puteau evita. Cunoaşterea insuficientă a normelor de siguranţă şi nerespectarea acestora poate avea ca rezultat operarea echipamentelor în condiţii nesigure, nerealizarea sau realizarea doar parţială a unui perimetru de siguranţă, mutarea unor sarcini insuficient asigurate şi armate, mişcarea periculoasă a încărcăturii şi răsturnarea acestora,  lovirea unor obstacole sau chiar a unor persoane etc.

După cum putem să observăm, cele mai multe, dacă nu toate aceste cauze pot fi evitate prin operarea atentă a podului rulant sau macaralei şi ca o primă necesitate vedem angajarea unor operatori de macara bine pregătiți și calificați. Astfel devine clar că pentru toţi operatorii de poduri rulante sau macarale, înțelegerea acestor cauze care pot duce la căderea materialelor necesită o pregătire completă şi temeinică cu instituţiile abilitate şi cu producătorii de macarale şi poduri rulante folosite. Un astfel de instructaj este cu atât mai folositor cu cât în ultimii ani, noile tehnologii au permis instalarea unor sisteme de siguranţă, care monitorizează şi controlează acest tip de greşeli, avertizând operatorul sau chiar blocând utilajul dacă comanda riscă să pună în pericol încărcătura şi operatorul, sau dacă riscă să defecteze componente importante ale macaralei.  Dar şi aceste echipamente de control şi blocaj în caz de pericol au nevoie la rândul lor de verificări periodice, care trebuie efectuate de personal calificat, astfel ca ele să poată să continue să funcţioneze corect, asigurând siguranţa celor care muncesc alături de astfel de sisteme de ridicare. 

Compania noastră,  LIFSOR Maşini de Ridicare SRL asigură genul acesta de verificări precum şi un regim de instruire care include şi cunoștințe despre principiile capacităților de manipulare a sarcinii și de ridicare pentru fiecare tip de utilaj în diferite moduri și condiții de operare.

Pregătirea insuficientă a operatorilor poate duce la o serie de situaţii care să provoace căderea sarcinii transportate şi accidente de muncă, care altfel se puteau evita

(va urma)….