+4 0771 451 268 comercial@lifsormr.com

Inspecția și întreținerea insuficientă a utilajului – partea 3

Despre interacţiunea dintre macarale şi operatori. Pericole majore şi cum putem să le evităm

Cu acest articol dorim să încheiem seria dedicată principalelor pericole care pot sa apară la operarea utilajelor şi a diverselor maşini de ridicat. Dacă primele doua articole au studiat căderea de materiale şi sarcina excesivă, în următoarele rânduri dorim să evaluam împreună impactul pe care o proastă întreţinere şi inspecţie insuficientă le pot avea asupra siguranţei operatorilor de poduri rulante sau a altor tipuri de macarale.

Prin utilizarea frecventă în diversele operațiuni pentru care a fost proiectat, echipamentul tehnic suferă daune care în timp îi pot afecta performanțele. Această deteriorare poate lua forma unor cabluri uzate, a unor fire electrice distruse, sau chiar apariţia unor defecte care să afecteze componentele structurale ale utilajului. Deoarece aceste sisteme joacă un rol esențial în ridicarea și transportul materialelor grele, asigurarea faptului că toate sunt în stare de funcționare corespunzătoare este esențială pentru prevenirea accidentelor şi a rănirii operatorilor şi angajaților. Iar lucrul acesta se realizează prin implementarea unui program de inspecții şi întreţineri  periodice.

Verificările şi inspecțiile periodice pot fi de mai multe feluri, după cum urmează:

  1. Verificarea inițială realizată de personal specializat, la punerea în folosință a utilajului, iar aceasta este o inspecție inițială pentru toate macarale noi și modificate.
  2. Verificările periodice de exploatare, realizate de fiecare operator înainte de începerea unui nou ciclu de lucru cu podul rulant sau cu utilajul de ridicare. Dacă aceste verificări sunt foarte dese și bine făcute, atunci crește foarte mult și posibilitatea de a descoperi la timp probleme sau defecțiuni majore. Astfel acestea se vor putea rezolva rapid, cu costuri mai mici, fără ca ele să poată crea situații periculoase pentru operatori și angajați.
  3. Inspecții periodice. Acestea verificări sunt efectuate de tehnicieni autorizați. Frecvența acestor inspecții variază în funcție de tipul, dimensiunea, capacitatea macaralei și condițiile de exploatare. De obicei acest tip de inspecții sunt compuse din verificări vizuale detaliate, dar și verificări operaționale care acoperă fiecare parte structurală a macaralei.

Inspecțiile trebuie efectuate de personal calificat, persoane care au acumulat mulți ani de experiență în inspecția, întreținerea, repararea și testarea macaralelor și a echipamentelor de ridicare. În plus, este necesară cunoașterea standardelor de siguranță și de proiectare; Înțelegerea proceselor de raportare și documentare adecvate, pentru realizarea documentației privitoare la măsurile de siguranță care trebuie respectate, precum și metodele de training al personalului în codul unor practici de operare sigure.

 

În cadrul companiei noastre, LIFSOR Maşini de Ridicare SRL există echipe cu tehnicieni care au acumulat intervenții la peste 10.000 de poduri rulante și care pot asigura servicii de întreţinere periodică sau corectivă (care pot include reparaţii planificate, reparaţii autorizate în avans şi reparaţii la cerere). În ultimii ani, noile tehnologii au permis instalarea unor sisteme de siguranţă, care monitorizează de la distanță şi controlează constant parametrii de funcționare pentru a identifica din timp pericole sau defectări care riscă să pună în pericol încărcătura şi operatorul. Dar şi aceste echipamente de control şi blocaj în caz de pericol au nevoie la rândul lor de verificări periodice, care trebuie efectuate de personal calificat, astfel ca ele să poată să continue să funcţioneze corect, asigurând siguranţa celor care muncesc alături de astfel de sisteme de ridicare. 

Compania noastră asigură genul acesta de verificări precum şi un regim de instruire care include şi cunoștințe despre principiile capacităților de manipulare a sarcinii și de ridicare pentru fiecare tip de utilaj în diferite moduri și condiții de operare. Iar pentru a reuşi să menţinem cele mai înalte standarde de siguranţă, echipamentele noastre pot fi  monitorizate şi controlate prin HoistSense, un sistem electronic avansat care ține evidența constantă a utilizării, a încărcării și a incidentelor critice. Acest sistem asigură eficiență crescută în exploatare, protecție continuă la suprasarcină, prin măsurarea încărcării gabaritului şi afișarea în timp real a încărcărilor. Iar una dintre funcţiile cele mai importante ale acestui sistem este faptul că permite în timp optimizarea exploatării, deoarece permite colectarea de date lunare despre incidentele produse şi poate avertiza prin notificări şi alarme apropierea de perioadele de întreținere preventivă, făcând astfel mult mai uşoară munca operatorilor şi a proprietarilor unor astfel de echipamente.  

Dacă în urma verificărilor periodice se identifică probleme, împreună cu beneficiarul se pot iniția diferite tipuri de intervenții, cum sunt de exemplu reparaţiile de întreținere. Acestea sunt programate în funcţie de rapoartele de inspecţie şi de întreţinere și sunt coordonate şi programate conform programelor de producţie ale clienților noștri. Specialiștii noştri sunt pregătiți pentru a efectua o gamă largă de mici reparaţii care pot include repararea, reglarea şi înlocuirea oricărei componente sau părţi a echipamentului. De regulă, aceste reparații sunt efectuate în timpul vizitelor de inspecţie sau de întreţinere preventivă. Mai trebuie menționat că aceste verificări sunt ajutate foarte mult de tehnologia de monitorizare la distanţă, acolo unde aceasta este disponibilă, iar aceste inspecții periodice se pot face împreună cu întreţinerea preventivă a podurilor rulante, fapt care crește siguranţa și îmbunătăţește productivitatea echipamentelor clienților noștri.

De asemenea, echipa de tehnicieni LIFSOR efectuează reparaţii la cerere sau reparaţii de urgenţă, în toată Romania, inclusiv pe altă marcă; Iar prin serviciul Rapid 48, echipele noastre tehnice pot să  intervină oriunde în ţară în maximum 48 de ore de la lansarea unei cereri de asistenţă din partea clienților noștri.

 În ultimii ani, noile tehnologii au permis instalarea unor sisteme de siguranţă, care monitorizează de la distanță şi controlează constant parametrii de funcționare pentru a identifica din timp pericole sau defectări care riscă să pună în pericol încărcătura şi operatorul.